Slaven of Submissive training / met certificaat

We bieden veel mogelijkheden voor dit soort trainingen, je kunt een eenmalige training volgen of je kunt een cursus volgen. De cursus bestaat uit drie of vier sessies. Als ik je dat waardig acht zal je je submissive of slaven certificaat behalen. Als je aan mijn normen voldoet, zou je zelfs mijn eigen sub of slaaf kunnen worden.

Recent Post